Bibliografie díla Egona Bondyho

Zdroj: Martin Machovec

/soupis knižních, tištěných vydání - českých i překladů -/

A/ poesie:

a/ jednotlivá vydání /chronologicky/:

1/ Pražský život (PmD, München 1985)

2/ Nesmrtelná dívka (PmD, München 1989)

3/ Bez paměti žilo by se lépe [výbor] (M-art, Praha 1990)

4/ Básně 1988 aneb čas spíše chmurný (Inverze, Praha 1990)

5/ Básně 1988 aneb čas spíše chmurný, Odplouvání (Inverze, Praha 1990)

6/ Básně 1988 aneb Čas spíše chmurný, Odplouvání (2., opravené vydání, Inverze, Praha b.d. [1991?]

7/ Dvě léta /básně 1989 a 1990/ (Inverze, Praha 1991)

8/ Nesmrtelná dívka (Mladá fronta, Praha 1992)

9/ Ples upírů (PmD, München 1995)

10/ Dzisiaj wypilem dužo piw. Wiersze wybrane ("Miniatura", Krakow 1997)

11/ Zbytky eposu (F.R. & G., Bratislava 1998)

12/ Velká kniha (Maťa, Praha 2000)

13/ Sbírečka (Maťa, Praha 2000)

 

 

b/ souborná vydání /I. - IX./:

1/ Básnické dílo Egona Bondyho I. - Epické básně z padesátých let /Pražský život, Zbytky eposu, Nesmrtelná dívka/ (Pražská imaginace, Praha 1991)

2/ BdEB II. - Básnické sbírky z let 1950 - 1953 /Totální realismus, Trapná poesie, Dagmara aneb Nademocionalita, Für Bondy's unbekannte Geliebte aneb Nepřeberné bohatství, Karibské moře, Velká kniha, Malá kniha, příležitostné básně/ (Pražská imaginace, Praha 1992)

3/ BdEB III. - Básnické sbírky z let 1954 - 1963 /Básně Egona Bondyho od srpna 1954 do září 1958, Básně z let 1958 - 1959 (tzv. filosofické básně), Básně od ledna 1960 do června 1963, příležitostné básně/ (Pražská imaginace, Praha 1990)

4/ BdEB IV. - Naivita (Pražská imaginace, Praha 1991)

5/ BdEB V. - Kádrový dotazník, Básnické sbírky z let 1963 - 1970 /Kádrový dotazník, Básně od července 1963 do konce roku 1970, příležitostné básně/ (Pražská imaginace, Praha 1991)

6/ BdEB VI. - Deník dívky která hledá Egona Bondyho (Pražská imaginace, Praha 1991)

7/ BdEB VII. - Básnické sbírky z let 1971 - 1974 /Zápisky z počátku let sedmdesátých, Pokračující chorobopis, Sbírečka, příležitostné básně (Pour Hélene la Belle - říkánky pro malé holky)/ (Pražská imaginace, Praha 1992)

8/ BdEB VIII. - Básnické sbírky z let 1974 - 1976, Příšerné příběhy /Trhací kalendář, Mirka, Zbytečné verše, The Plastic People of the Universe, Příšerné příběhy/ (Pražská imaginace, Praha 1992)

9/ BdEB IX. - Básnické sbírky z let 1977 - 1987 /Praha 1977. básně z roku 1978, O počasí, Chcípání, Petřiny, Básně další, Soupis tiskových chyb v I. - VIII. sv. B.d.E.B./ (Pražská imaginace, Praha 1993)

B/ próza /chronologicky/:

1/ Invalidní sourozenci (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1981)

2/ Sklepní práce (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1988)

3/ Orwelliáda /Afghánistán + próza Alexandra Kabakova: Emigrant/ (Delta, Praha 1990)

4/ 3x Egon Bondy - Šaman, Mníšek, Nový věk (Panorama, Praha 1990)

5/ Invalidní sourozenci (Archa, Bratislava 1991)

6/ Gottschalk, Kratés, Jao Li, Doslov ("Zvláštní vydání...", Brno 1991)

7/ Cesta Českem našich otců (Česká expedice, Praha 1992)

8/ Fratelli invalidi [italský překlad Invalidních sourozenců] (Eleuthera, Milano 1993)

9/ Nepovídka ("Zvláštní vydání...", Brno 1994)

10/ Hatto ("Zvláštní vydání...", Brno 1995)

11/ Příšerné příběhy (Maťa, Praha 1995)

12/ Leden na vsi (Torst, Praha 1995)

13/ Noga Swietego Patryka [polský překlad Mníška] (Swiat Literacki, Izabelin 1995)

14/ Severin (Votobia, Olomouc 1996)

15/ Sklepní práce (Votobia, Olomouc 1997)

16/ Agónie, Epizóda '96 [próza Epizóda '96 psána slovensky] (Prístrojová technika /PT/, Bratislava 1997)

17/ Cybercomics ("Zvláštní vydání...", Brno 1997)

18/ Týden v tichém městě (PT, Bratislava 1998)

19/ Údolí (PT, Bratislava 1998)

20/ Die Invaliden Geschwister [německý překlad Invalidních sourozenců] (Elefenbein, Heidelberg 1999)

21/ Příšerné příběhy (Maťa, Praha 2000; 2. vydání)

 

 

C/ filosofické práce (eseje, studie, monografie):

a/ jednotlivá vydání /chronologicky/:

1/ Otázky bytí a existence /pod jménem Zbyněk Fišer/ (Svobodné slovo, Praha 1967)

2/ Útěcha z ontologie /pod jménem Zbyněk Fišer/ (Academia, Praha 1967)

3/ Buddha /pod jménem Zbyněk Fišer/ (Orbis, Praha 1968)

4/ Buddha [dánský překlad stejnojmenné monografie] (Raevens Sorte Bibliotek, Copenhagen 1985)

5/ Buddha (DharmaGaia + Maťa, Praha 1995)

 

 

b/ souborná vydání /I. - IV./:

1/ Filosofické eseje I. /Útěcha z ontologie/ (DharmaGaia, Praha 1999)

2/ Filosofické eseje II. /Juliiny otázky, "Doslov"/ (DharmaGaia, Praha 1993)

3/ Filosofické eseje III. /Pár stránek, Páté pojednání o ontologii, Markétě Machovcové, Úvaha o eschatologii, Nesubstanční ateismus a nesubstanční teismus/ (DharmaGaia, Praha 1994)

4/ Filosofické eseje IV. /Dopis příteli, Odpověď doktoru teologie, Výhledy, Další bod, Ontologie beze všech určení, doplněno polemickými studiemi Milana Balabána: Kritika apersonálního pojetí boha u Bondyho, K Bondyho pojetí mýtu/ (DharmaGaia, Praha 1995)

D/ práce z oboru dějin filosofie (jen souborné vydání /I. - VI./):

1/ Poznámky k dějinám filosofie I. - Indická filosofie (Vokno, Praha 1991)

2/ Poz. k d. f. II. - Čínská filosofie /doplněno textem Čung Jung v překladu Martina Hály/ (Sdružení na podporu vydávání časopisů v edici Vokno, Praha 1992)

3/ Poz. k d. f. III. - Antická filosofie (Sdružení na podporu vydávání časopisů v edici Vokno, Praha 1994)

4/ Poz. k d. f. IV. - Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku (Sdružení na podporu vydávání časopisů v edici Vokno, Praha 1993)

5/ Poz. k d. f. V. - Středověká islámská a židovská filosofie, Filosofie renesance a reformace (Sdružení na podporu vydávání časopisů v edici Vokno, Praha 1995)

6/ Poz. k d. f. VI. - Evropská filosofie XVII. a XVIII. století (Sdružení na podporu vydávání časopisů v edici Vokno, Praha 1996)

7/ Poz. k d. f. I. - Indická filosofie (2., opravené vydání, Sdružení na podporu vydávání časopisů v edici Vokno, Praha 1997)

E/ divadelní hry:

1/ Ministryně výživy [společně s dramatem Ladislava Smočka: Smyčka] (Dilia, Praha 1991)

 

F/ vlastní překlady /chronologicky/:

1/ Erich Fromm: Budete jako bohové (NLN, Praha 1993)

2/ Lao-c': O Ceste TAO a Jej tvorivej energii TE /do slovenštiny z klasické čínštiny přeložila Marina Čarnogurská a E. B./ (HEVI, Bratislava 1993)

3/ Lawrence Ferlinghetti: I am waiting [dvojjazyčné vydání] (Silberman, Bratislava 1998)

4/ Christian Morgenstern: Galgenlieder / Šibeniční písně [dvojjazyčné vydání] (Labyrint, Praha 2000)