Anglická Jezerní panna
V Anglii žije nedaleko Londýna v jezeře Jezerní
panna. Panna má v jezeře nafťáky a ty jí dobře
hořejí, neboť trubky jsou neustále proplachovány
vodou. To je rozdíl od Bondyho nafťáků, které
neustále nehoří. Je v nich inženýr Knap. Jednou
přišel inženýr Knap k Bondymu a strčil do nafťáků
hlavu. Ta mu tam už zůstala, takže inženýr Knap
chodí dál bezhlavý. Je zaměstnán ve Výzkumném
ústavu pro řízení, a tak mu to nevadí. Hlava inženýra
Knapa je v Bondyho nafťácích a dělá tam potíže.
Hlavně hrozně řve. Když se nafťáky zažehnou, volá:
"Pivo - pivo -" a Bondy musí lít dovnitř pivo
maliličkou dírkou, která nahoře v nafťácích je.
Tím ovšem nafťáky uhasí a je mu zima.
   Proto Bondy zavolal na nafťáky letos na podzim
Kukala. Kukal se jmenuje Bondy chudých, protože
nosí malou čepičku, kdežto bondy nosí velkou
čepičku. Nosí velikou kovářskou zástěru, celou
z tlusté kůže, která mu sahá až na paty. Vlasy má
dlouhé až na zadek a fousy až na předek, a když
je zima ovíjí si je místo svetru kolem těla. Nosí
dřeváky, a proto velice dupá.
   Když přišel k Bondymu, řekl hrozným hlasem:
"Hu - hu - hu - kde jsou nafťáky?!" Bondy řekl:
"V koutě," a Kukal třikrát zadupal, že se do nich
pustí. V tu chvíli nafťáky začaly hořet jako blázen
a Kukal odešel.
   Po týdnu přestaly nafťáky hořet znovu. Bondy
zavolal Kukala. Přišla však jenom Kukalka a řekla:
"Hu - hu - hu - kde jsou nafťáky?!" A v tu chvíli
začaly nafťáky hořet jako blázen.
   Ale za týden přestaly nafťáky znova hřát. Bondy
si sedl, že napíše Kukalovi. Vzal veliký papír a
napsal velikými písmeny:
   KUKAL - BOHNICE - EVROPA
   Jak to nafťáky viděly, rozhořely se jako blázen.
Bondy potom vzal dopis a provázek a dopis pověsil
na provázek a provázek přitloukl ke stropu, aby
nafťáky na dopis dobře viděly. Nafťáky měly veliký
strach a hořely jako blázen.
   Ale za čtrnáct dní se nafťáky přestaly bát a
přestaly hořet. Bondy se sebral a šel za Kukalem.
Přivedl Kukala, který měl malou čepičku, kovářskou
zástěru až na paty, vlasy až na zadek a fousy až
na předek a na nohou měl dřeváky - a Kukal se
postavil do dveří a řekl: "Hu - hu - hu - kde jsou
nafťáky!" A nafťáky se strašlivě lekly a hořely
jako blázen, ale Kukal vzal kovářské kladivo a
nafťáky rozbil.
   Od té doby má Bondy od nafťáků pokoj.
   Anglická Jezerní panna se vyznačuje jen tím,
že ji nikdo nikdy neviděl a ona si na nafťákách
peče topinky.