Pohostinský estébák
Je to jedno z nejhojnějších strašidel v naší zemi.
Jmenuje se tak, poněvadž žije po hostincích. Jeho
povinností je lapat slova. Proto neustále vyskakuje
až do stropu, poněvadž slova jsou lehčí než vzduch
a on je musí lapat. Někdy po celé hodiny se jenom
vznáší u stropu a plouží se v kouři z místnosti
do místnosti a lká, poněvadž mu nezbývá čas pít pivo.
   Taky někdy u stropu cvrliká.