Dům hrůzy
V Nerudovce je dům číslo 51. Byl to dům klidný
a útulný. Od té doby, co se tam nastěhoval Bondy,
nenazývají jej obyvatelé jinak než Dům hrůzy
a nikdo cizí se neodvažuje do něho vkročit kromě
pana Lopatky a Lopatkovic holek. Ale jednou
v noci je tam kousne strašidlo.