Spací příšera
Spací příšera celý den spí a probouzí se teprve
před půlnocí. Potom chytne každého, kdo je ještě
vzhůru, pověsí se mu na záda a znemožňuje mu
zvednout se a jít do postele. Jedna zvlášť výkonná
spací příšera se už dávno chytila Bondyho a létá
za ním, kamkoli se hne. Jediná obranná zbraň je
pivo nebo sodovka. Sodovku ovšem Bondy nesmí
pít, aby si neublížil na zdraví jako Peťák, který
umřel proto, že když mu knedlíky běhaly v posteli,
tak se zapomněl druhý den napít, dostal jaterní
koliku či insuficienci a za tři dny byl na prkně.
Proto Bondy pije pivo, poněvadž spací příšera mu
sedí na šíji. Poněkud odlišný případ od Nikolaje
Stankoviče.