Pohádka pro Michalku
Michalka byla dlouho nemocná. To bylo trápení!
Bondy se o tom dozvěděl a byl taky smutný.
Jednou v noci, když už Michalka a Kukalka i
Kukal spali, rozletěl se Bondy k nim. Roztáhl
ruce a letěl jako ohnivák.
   Otevřel si okno a zas je po sobě zavřel a sedl
si k Michalce na postel. Pohladil jí vlásky, pošimral
ji pod nosem, až Michalka udělala "hepčí", a pak
začal čarovat veliká kouzla, protože Bondy je veliký
kouzelník, aby bylo Michalce zase dobře. Moc si přál,
aby byla zase veselá a mohla mu malovat obrázky.
   A proto se taky Michalka uzdravila.