Pohádka pro Danu Němcovou
Jednou přijde Dana z lesa domů a najde tam ještě
jednou dvanáct dětí.