Lopatkovi
Jak zapadnou za posledním žáčkem dveře školy
začíná se tajuplný proces vyučování
Děti jsou nejprve hypnotizovány kobrou
kterou z třídy do třídy přenáší pan školník
Nato soudružky učitelky rozříznou žákům a žákyním břicho
nožem na porážku jejž přináší pan školník
pionýrům a pionýrkám dvakrát
a pak po příslušný počet vyučovacích hodin
se dětem hrabou v břiše
různým způsobem
Posléze v předposlední vyučovací hodině
přináší pan školník houby
které soudružky učitelky namáčejí do inkoustu
a nosními dírkami cpou pinzetami žákům a žákyním do dutiny lebeční
čímž se vygumovává vše nepotřebné z ganglií frontálního laloku
Konečně opět děti zašijou
a umyjou
hadicí jíž stříká pan školník
a nakázavše jim aby se přezuly
pošlou je domů
kde až na nepatrné bolení břicha a hlavy
na nich rodiče nic nepoznají
a děti si po zkobření nic nepamatují
To se opakuje každý den pětkrát týdně při dopoledním i střídavém vyučování
obzvláště v hodinách občanské výchovy a tělocviku
jež jsou k výšezmíněnému vyučovacímu procesu zvlášť vhodné
Z vyučovacího procesu
pak zkoušejí docenti vyučovacího procesu
a docenti teorie vyučovací hodiny
posluchače pedagogických vysokých škol
za pomoci hypnózy kobrou
kterou přináší pan pedel
a odnáší paní pedelová
neboť pedel
musí při zkoušení být ještě k ruce
Školníkovic a pedelovic kobry
jako základní podmínka vyučovacího procesu
kontroluje co do zdravotního stavu alespoň jednou měsíčně
soudruh ředitel resp. soudruh rektor
přičemž podlehne spánku
a pan školník či pedel
mu nožem na porážku rozpářou břicho
atd...