Pan Pánek - Černý mlynář
Pan Pánek si tak dlouho vybíral, až se z něho stal
Černý mlynář. Proto se učte počty, abyste neskončili
jako Černí mlynáři. Černý mlynář nemele mouku, ale
mrtvoly. Z krematoria pošlou na hřbitov spálenou
mrtvolu a na hřbitově musí pan Pánek nastrkat
mrtvolu po kouskách do ručního mlýnku a mele ji.
Mrtvola je černá, z mlýnku se práší a pan Pánek
je za chvíli celý černý, a proto se jeho povolání
jmenuje Černý mlynář. Když mrtvolu domele, nasype
ji do pytle a s pytlem jde na louku rozptylu.
Tam co umlel, rozhází na všechny strany. Už je tam
tak rozházených 48 000 mrtvol. Černý mlynář pak
mrtvolu rozhrabe a jde domů.
   Ale v noci se stalo, že panu Pánkovi přišla domů
mrtvola, kterou řádně nerozemlel, vzbudila ho
hrozným vytím, vytáhla ho za vlasy z postele,
praštila s ním o zem a nakázala mu, aby ji šel na
louku rozptylu sesbírat a znovu ji přemlel, že
nebyla rozemletá pořádně a z toho ji bolí hlava
a všechny oudy. A pan Pánek musel vstát, černou
nocí šel do černé tmy, přelézt musel černou zeď
od černého hřbitova, šel do černé kaple pro černou
lopatu, nasypal ji znovu do černého mlýna a
do rána dělal Černého mlynáře. Mrtvola byla
spokojená, ale pana Pánka z toho bolela hlava a
všechny oudy. A proto se ve škole učte počty.
A pamatujte si, že tohle je pohádka pro tetu
Stárkovou, a až ji potkáte, tak ona vám dopoví konec.