Poznámky k internetovému vydání Útěchy z ontologie a Bondyho filosofických esejů

 

- První vydání Útěchy z ontologie pochází z roku 1967 v nakladatrelství Academia. V devadesátých letech začalo vydávat Bondyho filosofické eseje nakladatelství DharmaGaia, které vydalo Útěchu z ontologie jako jejich první svazek.

Texty k vydání na internetu poskytlo nakladatelství DharmaGaia. (www.dharmagaia.cz)

Útěcha z ontologie

- Podrobná recenze od Filipa Tomáše.

- Poznámka redaktora internetového vydání:

Text je rozdělen na dvě části. Několik stránek před koncem první části označil autor v roce 2001 zlomové místo. Do tohoto místa je podána kritika substančních modelů. Od tohoto místa až do konce díla je tato kritika prohlubována a nazírána z různých stran, nic fundamentálního k ní není připojeno. Přesto je, dle názoru redaktora, více než užitečné pro plné pochopení díla, studovat i tuto druhou část.

- Soubory:

Útěcha z ontologie, 1. část, cca 380 kb, formát rtf

Útěcha z ontologie, 2. část, cca 330 kb, formát rtf

Útěcha z ontologie, obě části, ZIP soubor, cca 230 kb

 


Filosofické eseje

- Eseje jsou rozděleny do třech souborů odpovídajících knižním vydáním. Texty jsou ve formátu rtf. Soubory jsou zabaleny zipem.

Druhý svazek Bondyho Filosofických esejů obsahuje především Juliiny otázky (1970), dílo, které v době svého vzniku vyprovokovalo diskusi o základních ontologických otázkách, jíž se zúčastnili jak teologové, tak levicoví myslitelé. Dále je zde rovněž tzv. Doslov (1988), v němž se autor k ústřední problematice Juliiných otázek po letech vrací.
Filosofické eseje 2, ZIP soubor,124 kb

Třetí svazek Bondyho Filosofických esejů obsahuje klíčové práce z let 1974 - 1981:
Pár stránek (IV. díl ontologie)
Divoké pojednání
Markétě Machovcové
Úvaha o eschatologii
Nesubstanční ateismus a nesubstanční teismus
Ediční poznámka
Filosofické eseje 3, ZIP soubor,103 kb


Čtvrtý svazek shrnuje autorovy hlavní filosofické eseje z let 1981 -- 1991:
Dopis příteli
Odpověď doktoru teologie
Výhledy
Další bod
Ontologie beze všech určení
Dodatek: Kritika apersonálního pojetí Boha u Bondyho, polemický esej evangelického teologa Milana Balabána nazvaný Kritika apersonálního pojetí Boha u Bondyho (1983), souvisí s eseji "Dopis příteli" a "Odpověď doktoru teologie".
Filosofické eseje 4, ZIP soubor,189 kb