Bondyho filosofie

-  fulltextové materiály -

 

 

- Ontologická témata

Útěcha z ontologie a Bondyho filosofické eseje - plné texty základního filosofického díla E.B. poskytlo nakladatelstvi DharmaGaia (www.dharmagaia.cz).

 

Ontológia a informácia - Přednáška na 30. Medzinárodnom informatickom sympóziu na Slovensku

Ukázky (stará verze) z dosud nevydané ontologické studie "Příběh o příběhu" (ve formátu rtf)

 

- Politická a sociální témata

Kapitola XVII. z knihy 677 - charakteristika geopolitické sitace a Československa na sklonku 70. let, z velé části platné i pro dnešní situaci

Projev na IV. sjezdu KSČM

Revoluce! - Nový pohled na možnost společenské změny v globalizovaném světě

Rozhovor - další brainstormingový výlet do blízké budoucnosti (ve formátu rtf)

Úryvek z knihy "Týden v tichém městě" (formát doc)- Rozhovor mezi Bondym a bojovnicí proti kapitalismu. Původní zdroj http://www.sweb.cz/eHlasy/anarchy3.html

Človek, čas a priestor - drobnější úvaha i o ekologii

Etika záchranného člunu - etika ve světě před kolapsem (ve formátu rtf)

 

- Umění

O tvořivosti

O Bohumilu Hrabalovi (ve formátu rtf)

Tvorba a mravnost (ve formátu rtf)

 

- Rozhovory

Rozhovor pro časopis Živel

Bondy o globalizaci - Rozhovor  pro Salón

Vyvlastnit vyvlastňovatele - Rozhovor pro Haló noviny (navazuje na předchozí rozhovor)

Rozhovor pro literární noviny 2001

Mafie a naděje - Rozhovor pro Zejména (formát rtf)

Bondy o literatuře - Rozhovor pro Myšmaš (formát rtf)

Světu vládne finanční oligarchie - Rozhovor pro MF-DNES