Komentáře k Bondyho filosofii a

příbuzné myšlenkové směry

 

Zde se budou soustřeďovat práce, které se zabývají nesubstanční ontologií a nesubstančními přístupy vůbec, ať už inspirovanou filosfií E.B. nebo z jiných zdrojů. ážněji zabývají Bondyho filozofií, nebo se jí nechali inspirovat. Dále zde budou odkazy na diskuzní skupiny, kontakty na nakladatelství vydávající Bondyho knihy, semináře či společenské události související s E.B.

 

Nesubstanční ontologie

Hynek Tippelt: Jungova kázání mrtvým - Esej o mystickém či gnostickém Jungově textu "Septem Sermones ad Mortuos", který zahrnuje koncepci pleroma velmi blízkou Bondyho pojetí tzv. základní situace., ve formátu rtf

Hynek Tippelt: Zrušení filosofie nesubstanční ontologií - Psychoanalytický smysl nesubstanční ontologie, formát rtf

Jan Burian: Ontologie subjektu (náčrt) - Základ rozsáhlejší studie usilující o poskytnutí ontologického základu kognitivní vědě, vědě o vědomí a dalším transdisciplinárním vědám. První polovina textu obsahuje stručné shrnutí autorovi interpretace nesubstančního ontologického modelu (NOM) a pojmu "Event". V druhé části ukazuje autor možnosti řešení tzv. mind-body problému, ve formátu .rtf

 

Komentáře k filosofii E.B.

Hynek Tippelt: Základní situace - Diplomová práce o Bondyho filosfii (Bondy sám text označuje za zdařilou interpretaci), ve formátu .doc MS-Word.

L.Petrů: Člověk, jeho smysl a etika, v díle Egona Bondyho

Jan Rovenský: Splín z ontologie - Malá úvaha nad antropologickými aspekty Bondyho nesubstančního modelu.

Jan Burian: Bondyho tři charakteristiky Skutečnosti - Interpretace koherence, homogenity a sebeidentity Skutečnosti u Bondyho (studie Příběh o příběhu).

 

Recenze

Filip Tomáš: Recenze Útěchy z ontologie (2.vydání 1998)

Jan Burian: Recenze knihy "Příběh o příběhu" - Komentář k nové Bondyho ontologická studii.

Jan Burian: Recenze knihy "Neuspořádaná samomluva" - Komentář k Bondyho politické studii z dob reálného socialismu.

 

Diskuze

Diskuze na Pandoře - nyní již nejspíš mrtvá diskuze, ovšem s několika zajímavými příspěvky, zvláště co se týká problematiky jevení.

 

Nakladatelství vydávající Bondyho knihy:

Dharma Gaia

Zvláštní vydání

 

Události