Neuspořádaná samomluva

Na předvánočním trhu se objeví Bondyho politická studie z doby reálného socialismu "Neuspořádaná samomluva". Přináší pohled zásadně odlišný od klišé o socialismu, kterými jsme krmeni. Ať už se jedná o hrůzostrašný totalitarismus oplývající Gulagy a perzekucí nebo o komunistickou stranou oprašovanou idylu, kde bylo dost bůčku pro každého a veřejné služby zdarma. Bondy byl vždy v opozici, v tvrdém undergroundu, ale zároveň nikdy nepoklonkoval před Západem. To je pozice ze které může nezávisle a objektivně vnořit skalpel svého intelektu pod kůži reálného socialismu a vypreparovat tam odtud ty skutečné bubáky. Novou třídu, která se v SSSR, v jeho satelitech a nakonec po Maově smrti i v Číně zmocnila moci, kontroluje zcela hospodářský výsledek státu, uloupí ho a nechává jen tolik, kolik stačí k reprodukci obyvatel. Z této nové třídy povstávají mimochodem i tzv. noví Rusové. Je ale tato nová třída horší než kapitalistická elita na západě? V podstatě jsou jedna ruka. Konflikt mezi Východním socialistickým blokem a Západem byl od 60. let značně umělý. Bondy zmiňuje jednu knihu Čingize Ajtmatova - když přiletěli k zemi mimozemšťané a nabídli lidstvu řešení všech jeho problému a věčný mír i blahobyt, Spojené státy a Sovětský svaz společnými silami vybudovaly bariéru, aby nás od mimozemšťanů za každou cenu izolovali.

Egon Bondy: Neuspořádaná samomluva, Luboš Marek, Brno 2002
email (možno objednat): marek@dehtochema.cz