Morgenstern, jeho překladatelé a čas 

Zdroj: Lidové noviny
Datum: 15.03.2000
Název: Morgenstern, jeho překladatelé a čas
Podtitulek: Verše německého básníka, známé u nás díky Josefu Hiršalovi, přeložil už před půl stoletím Egon Bondy
Autor: Jaromír Slomek
Str.: 21
Rubrika: Kultura
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: LN2000031502002700

Text:
Dávné překlady veršů Christiana Morgensterna Egona Bondyho a klasické překlady Josefa Hiršala v novém uspořádání můžeme nyní díky současným vydáním konfrontovat nejen na vzájem, ale i s originálem.

Tradice překladů groteskní a nonsensové poezie německého lyrika Christiana Morgensterna (18711914) je u nás bohatá. Jaroslav Kvapil, Emanuel Lešehrad, Jindřich Hořejší, Vladimír Holan, Rudolf Havel, Jiří Kolář, Ludvík Kundera, Emanuel Frynta, Zbyněk Sekal, Josef Brukner, Ivan Wernisch a další si brousili svůj ostrovtip na Morgensternových slovních hříčkách a jazykové komice.

Hiršalovo prvenství
Nejsoustavněji se překladům Morgensternových básní věnoval Josef Hiršal (1920). Byl to on, kdo se s pomocí Bohumily Grögerové zasloužil o první Morgensternovu českou knihu. Ihned se stala "zřídlem poetického požitku čtenářů". Po několika letech práce vydal Hiršal Šibeniční písně (1958), později v jednom svazku sbírky Palmström a Palma Kunkel (1964). Když k těmto třem sbírkám připojil čtvrtou, Šlasi, vznikl soubor Beránek měsíc (1965, 1990). K těmto edicím je třeba připočítat ještě Hiršalův výbor Bim Bam Bum (1971). Morgensternovy knížky vycházely zajisté i díky Hiršalovým brilantním překladům ve vysokých nákladech, ihned rozebraných. Řečeno s Hiršalem: "V kulturní pustině komunistického režimu byly tyto svazky osvěžením; jemnou ironií, laskavým humorem a bujnou fantazií zlehčovaly, ba zesměšňovaly slavnostní vážnost oficiální poezie." Přestože Hiršalovy překlady Morgensterna byly a jsou považovány za "definitivní", objevují se i nové pokusy mladších ctitelů německého mistra poetické grotesky. Péčí jednoho z nich, Petra Komerse, vyšel roku 1996 soubor nazvaný Morgenstern v Čechách. Sám Hiršal v předmluvě přiznává, že byl překvapen "tím, jak je síla Morgensternova génia mocná a inspirující". V této čítance je zastoupen také známý undergroundový básník, prozaik a filozof Egon Bondy (1930). Veřejnost se tak mohla seznámit s jeho překlady, které předtím (1951) vyšly pouze formou samizdatu.

Bondy po 50 letech
Zásluhou editora Martina Machovce vyšly teď v nakladatelství Labyrint Morgensternovy Šibeniční písně (respektive výbor z nich) ve starém překladu Egona Bondyho. A nádavkem i průřez sbírkami Palmström, Palma přeslice a Šeldocela. K tomu ještě tři "časové básně". Shodou okolností v těchto dnech nabídla Morgensterna i Mladá fronta. Do známé edice Květy poezie byl zařazen výbor Písně šibeničních bratří, Hiršalovy už klasické překlady v novém uspořádání. A protože v Labyrintu se záslužně rozhodli pro dvojjazyčné vydání, lze konfrontovat nejen Hiršala s Bondym, ale i jejich češtinu s originálem. Je jisté, že mladičký Bondy začátkem 50. let Hiršalovy překlady nemohl znát, neboť ještě neexistovaly. Naopak Hiršal se s pokusy Bondyho díky Bohumilu Hrabalovi seznámil (v Bim Bam Bum říká, že to bylo "někdy v roce 1952", v Morgensternovi v Čechách uvádí rok 1955). Bylo by snadné říci, že Hiršal je lepší a Bondy horší, protože první je důslednější v dodržování rytmu a rýmu, druhý občas místo překládání parafrázuje (např. "snad aby jim půjčil bůra" v básni Mezi časy). Jenže někdy se Bondy přece jen blíží originálu více než Hiršal. Berme dávné překlady Egona Bondyho jako podstatný příspěvek k nekončícímu objevování a osvojování Christiana Morgensterna.
Jaromír Slomek

Fotografie: V básni Dva kořeny (Die zwei Wurzeln) píše Morgenstern: "Ein altes Eichhorn sitz dabei/ und strickt wohl Strümpfe für die zwei." A Hiršal: "Veverka, teta stoletá,/ punčochy přitom doplétá." Zatímco Bondy: "Veverka plete punčochy/ pro ty dva staré lenochy."
Foto Ondřej Němec a Přemek Fialka

Christian Morgenstern: Písně šibeničních bratří.
Přeložil Josef Hiršal.
Odborná spolupráce Bohumila Grögerová. Mladá fronta 2000, 143 str.
Hodnocení LN: H H H H H